Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vrancea - Faza I

  Formular de contact

  NUME

  EMAIL

  MESAJ

  Obiectivele proiectului

  Proiectul îşi propune să stabilească la nivelul judeţului Vrancea un sistem sustenabil, cost-eficienţă şi suportabil de management al deşeurilor municipale, corespunzător directivelor europene şi legislaţiei româneşti. Proiectul se va baza pe un nou cadru instituţional, pe introducerea unor legi, a unui sistem financiar bazat pe principiul „poluatorul plăteşte”, principiul suportabilităţii şi pe creşterea gradului de informare şi de participare publică.

  Implementarea proiectului este în concordanţă cu legislaţia U.E., Programul Operațional Sectorial Mediu, Planul Naţional şi Regional de gestionare a Deşeurilor (PRGD) şi Master Planul pentru Gestionarea Deşeurilor al Judeţului Vrancea.

  Scopul proiectului

  De asemenea, proiectul va:

  img-faza-1

  Faza I

  Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vrancea

  img-faza-2

  Faza II

  Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Vrancea